Edukativně – stimulační skupinka pro předškolní děti

Na naší škole mají budoucí prvňáčci společně s rodiči možnost navštěvovat edukativně – stimulační skupinku – přípravku na 1. třídu. Práce ve skupince je určena předškolním dětem a jejich rodičům. Jejím cílem je hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro zvládnutí nároků 1. třídy a předejít případnému počátečnímu školnímu neúspěchu. Jedná se o 10 lekcí (v období od února do dubna), které vede učitelka prvního stupně. Do lekcí přichází dítě s rodiči a v malém kolektivu dětí se zapojí do činností.

Obsah hodin je velmi pestrý, zaměřený především na rozvoj smyslového vnímání (zrak, sluch, hmat), orientaci v prostoru (vpravo, vlevo, vpřed, vzad), uvolňování ruky (příprava na psaní), rozvoj řeči a slovní zásoby a další. Nenásilnou hravou formou poznávají počátky školní práce a seznamují se s prostředím, do kterého bez obav a strachu nastoupí v září. Důležitou a nezbytnou součástí je úzká spolupráce rodičů a dětí. Rodiče nejen sledují projevy dítěte, ale účastní se i her, plnění úkolů a mohou doma některé náměty využít. Přítomnost rodičů je důležitá. Bojácným dětem usnadní vstup do nového prostředí, zajistí pocit bezpečí. Rodič vidí své dítě v nové roli.

Kurz probíhá ve středu vždy od 15:30 do 16:30 hod.

Comments are closed.