Angličtina od 1. třídy

>> Pokročilá výuka angličtiny nově na ZŠ Pavlovská <<

Komunikace v angličtině se stává v životě i na pracovním trhu nezbytností – proto na naší škole vyučujeme angličtinu už od první třídy.

V rámci maximální efektivnosti výuky pracujeme v méně početných skupinách – na angličtinu třídy dělíme do skupin s počtem žáků okolo dvanácti, což není na všech školách běžné ani samozřejmé.

Využíváme moderních technologií a vybavení – pracujeme např. s interaktivními tabulemi, které dětem velmi pomáhají a zvyšují atraktivitu výuky. Kromě klasických metod využíváme i procvičování na počítačích, což umožňuje individuální tempo dětí a zaměřit se na jejich konkrétní potřeby.

Výuka probíhá ve speciálních jazykových učebnách, které nabízejí maximální komfort pro výuku. Výuku provádějí v převážné míře aprobovaní učitelé za pomoci kvalitních učebnic z nakladatelství Oxford. Používáme učebnice Happy House, Happy Street, Project a English Plus. Učitelé také poskytují dětem v případě potřeb individuální konzultace.

Děti každý rok navštěvují divadelní představení v angličtině, díky kterému se setkají s angličtinou i v jiném prostředí. Přijelo k nám profesionální divadlo The Bear Theatre z Prahy, zaměřené na představení pro výuku angličtiny, viděli jsme i představení divadla Nika Theater.

Pravidelně organizujeme výjezdy do zahraničí a spolupracujeme se zahraničními školami. Díky této spolupráci tak mohou děti poznávat své vrstevníky z jiných států a objevovat různé jazykové i kulturní odlišnosti. I letos se naše škola zapojí do projektu Edison, což umožní pobyt studentů ze šesti zemí z různých konců světa – ti přímo vedou hodiny, představují svoje země a kulturu, ze které přišli, a navíc jsou středem zájmu starších dětí o přestávkách. Považujeme to za jedinečnou možnost setkat se s reálnou angličtinou různých akcentů, překonat nesmělost, komunikovat pouze v angličtině se skutečnými lidmi, se kterými by se jinak nedomluvili.

Děti mají možnost účastnit se anglických soutěží, například konverzační soutěž, English Jungle a podobně.

Mimoškolní výuku a procvičování angličtiny u nás na škole zajišťuje Centrum Saphira a nově i jazyková škola HOPE – ta umožní i výuku hravou formou v rámci družiny. Plánujeme i kurzy pro dospělé.

Pro ještě lepší jazykové vybavení dětí probíhá od 7. ročníku výuka druhého cizího jazyka – němčiny.

Angličtina od 1. třídy Angličtina od 1. třídy Angličtina od 1. třídy