2. kolo přijímacích zkoušek do matematické třídy

Talentová zkouška, 2. kolo, se pro školní rok 2015/2016 uskuteční 11. 6. 2015 v 9.00 hod. v budově ZŠ Brno, Pavlovská 16. Zájemci se dostaví v 8.45 hod. do vestibulu školy. Přihlášku je možno doručit do školy poštou, osobně nebo elektronicky a to nejpozději do 9. 6. 2015.

Na zkoušku si děti přinesou: psací a rýsovací pomůcky a přezůvky. Po dobu zkoušky škola zodpovídá za děti, proto v případě, že budou dříve hotovy, nemohou odejít dříve. Žáci jsou ke zkoušce zařazeni na základě podání přihlášky. Na zkoušku už nebudou žáci zváni písemně.

Výsledky zkoušky se dozvíte písemně do 17. 6. 2015.

Přihlášku k talentové zkoušce si stáhněte zde:
formát pdf | formát doc

Comments are closed.