Jsme také na Facebooku! Jsme také na Facebooku!
Rychlý kontakt: tel.: 547 381 221, e-mail: info@zspavlovska.cz

Školská rada

>> Zápisy ze schůzek Školské rady

Plán práce školské rady platný od 2016/17

Září (začátek):

  1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  3. schvaluje školní řád
  4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání

Září (konec):

5. projednává návrh rozpočtu na další rok

Květen:

6. projednání finančních záležitosti daného období roku

Průběžně:

7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce
8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy
9. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
10. zabývá se stanovisky a vyjádřeními žákovských samosprávných orgánů a svá stanoviska k nim zdůvodňuje

Členové Školské rady

Zástupci zřizovatele

PhDr. Petr Hruška, MBA – hruska@kohoutovice.brno.cz
Ing. Karel Aujeský – aujesky@kohoutovice.brno.cz
Lenka Vejrostová – ma-lenka@seznam.cz

Zástupci zákonných zástupců žáků

Miroslav Kopál – emkopa@gmail.com
Petra Forýtková – petra.sk@email.cz
Mgr. Petra Koudelková – petra@koudelka.net

Zástupci pedagogických pracovníků

Pavel Císarík – cisarik@zspavlovska.cz
Mgr. Robert Čechman – cechman@zspavlovska.cz
Mgr. Eva Kašparová – kasparova@zspavlovska.cz

Jednací řád

Jednací řád školské rady   Jednací řád školské rady (pdf, 133 kB)

příspěvková organizace