Jsme také na Facebooku! Jsme také na Facebooku!
Rychlý kontakt: tel.: 547 381 221, e-mail: info@zspavlovska.cz

O škole

MOTTO: „Nachytej ho, až udělá něco dobrého a pochval ho“

ZŠ Pavlovská

ZŠ Pavlovská je moderní, tvořivá, otevřená škola. Máme tým lidí, který vede a učí žáky zodpovědnosti a spolupráci, rozvíjí jejich tvůrčí potenciál. Kromě tradiční formy práce pracujeme také formou projektů, týmové práce – staráme se o příjemné klima školy, do které se tak všichni rádi vrací a na kterou si po letech každý rád vzpomene.

Dbáme o materiální vybavení školy – získané finanční prostředky zpětně investujeme do vybavení školy. Využíváme nejnovější IC techniku, která slouží k rozšíření výukových možností, a zkvalitnění tak výuky. Pracujeme také s technikou, která zabezpečuje podpůrné „Tradiční akce“ – ozvučení, monitorovaní a prezentování. Zároveň ale klademe důraz na tradiční hodnoty – učíme toleranci a pomoci seniorům, handicapovaným spoluobčanům, minoritám i lásku k vlasti. Vybudovaný bezbariérový přístup do školy i speciální toalety nám umožňuje věnovat se i žákům tělesně postiženým.

Již od první třídy vedeme žáky k zodpovědnosti. Chceme naše žáky naučit říkat pravdu o tom, co si myslí, co cítí, ne to, co chce slyšet učitel. Zároveň dbáme na vhodnou formu diskuze, která nebude nikomu ubližovat.

Naše žáky vedeme ve smyslu rčení „chybami se člověk učí“. Z hlediska rozvoje osobnosti žáka je důležité zažívat opakovaně úspěch, proto naši učitelé citlivě vnímají schopnosti každého žáka a umí jej pochválit za každé zlepšení.

Našim cíle je také zkvalitnění práce s žáky se specifickými poruchami. Dbáme proto na individuální práci učitelů s těmito žáky, skupinovou práci s dětmi ve spolupráci se speciálním pedagogem, který působí přímo v budově školy.

ZŠ Pavlovská se chce stát pro všechny otevřeným vzdělávacím a výchovným centrem obce, k čemuž je nutná aktivní spolupráce rodičů, bývalých žáků i široké veřejnosti. O aktivitách na škole proto pravidelně informujeme; chceme, aby škola byla v širším povědomí spoluobčanů, kteří tak svojí činností mohou přispívat k neustálému rozvoji školy a jejích aktivit v obci.

ZŠ Pavlovská je součástí sítě otevřených škol.

MČ Kohoutovice

RSS

Copyright © 2017 Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace, Všechna práva vyhrazena